آیفون 4 پس از یک سال از داخل دریاچه یخ زده سالم پیدا شد
آیفون 4 پس از یک سال از داخل دریاچه یخ زده سالم پیدا شد

آیفون ۴ یک کاربر آمریکایی که هنگام ماهیگیری داخل آب افتاده بود، بعد از یک سال پیدا شده است و ظاهرا مشکلی ندارد.

آیفون 4 پس از یک سال از داخل دریاچه یخ زده سالم پیدا شد