اتصال فلزات به دیگر مواد با بهره‌گیری از گیره‌های نانویی
اتصال فلزات به دیگر مواد با بهره‌گیری از گیره‌های نانویی

پژوهشگران آلمانی روش الکتروشیمیایی ابداع کرده‌اند که می‌توان فلزات را به هر سطحی همچون دیگر فلزات به شکلی ناگسستنی متصل کرد.

اتصال فلزات به دیگر مواد با بهره‌گیری از گیره‌های نانویی