ادعای ال جی و فارادی فیوچر مبنی بر ساخت پرظرفیت‌ترین باتری خودرو
ادعای ال جی و فارادی فیوچر مبنی بر ساخت پرظرفیت‌ترین باتری خودرو

LG و Faraday Future مدعی شده‌اند که پرظرفیت‌ترین باتری اتومبیل دنیا را می‌سازند.

ادعای ال جی و فارادی فیوچر مبنی بر ساخت پرظرفیت‌ترین باتری خودرو