استفاده از ویدیو چک برای تضمین سلامت فوتبالیست ها
استفاده از ویدیو چک برای تضمین سلامت فوتبالیست ها

فدراسیون فوتبال برای استفاده کردن یا نکردن از صحنه آهسته ویدیویی توسط پزشکان تیم‌ها در مسابقات به‌زودی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

استفاده از ویدیو چک برای تضمین سلامت فوتبالیست ها

دانلود مستقیم تانگو جدید