امکان استفاده از اسکایپ بدون اکانت فراهم شد
امکان استفاده از اسکایپ بدون اکانت فراهم شد

به‌تازگی امکان استفاده از پیام‌رسان حتی بدون داشتن حساب کاربری در این پلتفرم فراهم شده است.

امکان استفاده از اسکایپ بدون اکانت فراهم شد

نصب بیتالک