انفجار آیفون 6 پلاس در جیب‌ کاربر
انفجار آیفون 6 پلاس در جیب‌ کاربر

اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه یک دستگاه در جیب یک دانشجو و سر کلاس درس منفجر شده است.

انفجار آیفون 6 پلاس در جیب‌ کاربر