انواع دیزل ژنراتور کامینز

انواع دیزل ژنراتور کامینز

 در جدول زیر انواع مدل های دیزل ژنراتور کامینز شامل مدل دیزل ژنراتور، مدل موتور، توان دائم (Prime) و توان اضطراری  (standby) آورده شده است:

دیزل ژنراتور کامینز

مدل

دیزل

توان Standby

توان Prime

Kw

Kva

Kw

Kva

TNC11

X1-3G2

۸

۱۱

۷

۹

TNC27

X2.5G2

۲۲

۲۷٫۵

۱۹

۲۴

TNC30

۴B3.9G2

۲۴

۳۰

۲۱

۲۷

TNC38

X3.3G1

۳۰

۳۸

۲۷

۳۳

TNC43

۴BT3.9G2

۳۴

۴۳

۳۰

۳۸

TNC55

S3.8G5

۴۴

۵۵

۳۹

۴۹

TNC66

S3.8G7

۵۲

۶۶

۴۶

۵۸

TNC110

۶BTA5.9G5

۸۸

۱۱۰

۷۹

۹۹

TNC176

۶BTAA5.9G5

۱۴۰

۱۷۶

۱۲۶

۱۵۷

TNC200

۶CTA8.3G2

۱۶۰

۲۰۰

۱۴۴

۱۸۰

TNC250

۶CTAA8.3G2

۲۰۰

۲۵۰

۱۸۰

۲۲۵

TNC275

QSL9G3

۲۲۰

۲۷۵

۱۹۸

۲۴۷

TNC350

NT855G6

۲۸۰

۳۵۰

۲۵۲

۳۱۵

TNC400

NTA855G4

۳۲۰

۴۰۰

۲۸۸

۳۶۰

TNC515

QSX15G6

۴۱۲

۵۱۵

۳۷۰

۴۶۳

TNC550

QSX15G8

۴۴۰

۵۵۰

۳۹۶

۴۹۵

TNC703

VTA28G5

۵۶۲

۷۰۳

۵۰۵

۶۳۲

TNC825

VTA28G6

۶۶۰

۸۲۵

۵۹۴

۷۴۲

TNC900

QSK23G3

۷۲۰

۹۰۰

۶۴۸

۸۱۰

TNC1100

QST30G4

۸۸۰

۱۱۰۰

۷۹۲

۹۹۰

TNC1410

KTA50G3

۱۱۲۸

۱۴۱۰

۱۰۱۵

۱۲۶۸

TNC1675

KTA50GS8

۱۳۴۰

۱۶۷۵

۱۲۰۶

۱۵۰۷

TNC2250

QSK60G4

۱۸۰۰

۲۲۵۰

۱۶۲۰

۲۰۲۵

The post انواع دیزل ژنراتور کامینز appeared first on دیزل ژنراتور | دیزل ژنراتور |.