اولین تصویر واقعی از گوشی Pixel XL گوگل منتشر شد
اولین تصویر واقعی از گوشی Pixel XL گوگل منتشر شد

تصویری از گوشی‌هوشمند در توییتر منتشر شده که گفته می‌شود اولین نمونه‌ی واقعی از این دستگاه است.

اولین تصویر واقعی از گوشی Pixel XL گوگل منتشر شد