اپل: ذخیره گزارش تماس ها در آی کلاد یکی از خدمات ما به مشتریان است
اپل: ذخیره گزارش تماس ها در آی کلاد یکی از خدمات ما به مشتریان است

اعلام کرده است با اینکه نگه‌داری اطلاعات مربوط به تماس‌ها در همواره با مسائل امنیتی همراه بوده اما این مورد یکی از خدماتی است که این شرکت به مشتریان خود ارائه می‌کند.

اپل: ذخیره گزارش تماس ها در آی کلاد یکی از خدمات ما به مشتریان است

دانلود بیتالک