ایویکو با Z Truck آینده‌ دنیای کامیون ها را به نمایش می‌گذارد
ایویکو با Z Truck آینده‌ دنیای کامیون ها را به نمایش می‌گذارد

ایویکو با رونمایی از کامیونی به نام Z Truck آینده‌ی دنیای کامیون‌ها را به نمایش می گذارد.

ایویکو با Z Truck آینده‌ دنیای کامیون ها را به نمایش می‌گذارد