بازسازی نیویورک قرن نوزدهم با استفاده از ۸۰ هزار تصویر قدیمی
بازسازی نیویورک قرن نوزدهم با استفاده از ۸۰ هزار تصویر قدیمی

یک توسعه‌دهنده خلاق توانسته است با اضافه کردن تصاویر قدیمی به، نقشه شهر نیویورک در قرن نوزدهم را بازسازی کند.

بازسازی نیویورک قرن نوزدهم با استفاده از ۸۰ هزار تصویر قدیمی