بلوتوث 5 به زودی در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد
بلوتوث 5 به زودی در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد

 که محدوده‌ی پوشش آن ۴ برابر بوده و سرعت انتقال داده آن نیز دو برابر نسل قبلی است، به زودی در دستگاه‌های مختلف به کار گرفته خواهد شد. در ادامه‌ با همراه شوید.

بلوتوث 5 به زودی در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد