بی‌ ام و حضور مجدد خود را در مسابقات لمانز تایید کرد
بی‌ ام و حضور مجدد خود را در مسابقات لمانز تایید کرد

بی‌ام‌و پس از چند سال قصد دارد دوباره به رقابت‌های ۲۴ ساعته‌ی لمانز برگردد.

بی‌ ام و حضور مجدد خود را در مسابقات لمانز تایید کرد