بی ام و و هیوندای برندگان اولین بررسی کیفی تکنولوژی مؤسسه JD Power شدند
بی ام و و هیوندای برندگان اولین بررسی کیفی تکنولوژی مؤسسه JD Power شدند

درحالی‌که خودروسازان کسب جایزه‌ی بررسی کیفی اولیه‌ی JD Power را به رخ یکدیگر می‌کشند این رتبه‌بندی‌ها در واقعیت به‌دلیل این‌که لزوماً مواضع کیفیتی واقعی را تمیز نمی‌دهند، بعضاً گمراه‌کننده هستند.

بی ام و و هیوندای برندگان اولین بررسی کیفی تکنولوژی مؤسسه JD Power شدند