تبلیغات مایکروسافت برای مرورگر اج در ویندوز 10شروع شد
تبلیغات مایکروسافت برای مرورگر اج در ویندوز 10شروع شد

به تازگی تبلیغات خود را برای در ویندوز ۱۰ آغاز کرده و بدین منظور روش غیر معمولی را در پیش گرفته است.

تبلیغات مایکروسافت برای مرورگر اج در ویندوز 10شروع شد