تراشه A10 Fusion آیفون مبتنی بر لیتوگرافی 16 نانومتری FinFET است
تراشه A10 Fusion آیفون مبتنی بر لیتوگرافی 16 نانومتری FinFET است

نگاه موشکافانه به قلب نشان از ساخت تراشه‌ی A10 Fusion توسط TSMC تایوان دارد.

تراشه A10 Fusion آیفون مبتنی بر لیتوگرافی 16 نانومتری FinFET است