تصاویر رسمی پیکسل گوگل فاش شد (بروزرسانی: تصاویر بیشتر و مشخصات فنی اضافه شد)
تصاویر رسمی پیکسل گوگل فاش شد (بروزرسانی: تصاویر بیشتر و مشخصات فنی اضافه شد)

در فاصله‌‌ی دو روز باقی به رونمایی از گوشی هوشمند پیکسل گوگل، اپراتور کانادایی Bell سهوا تصویر نسخه‌ی سفید این گوشی هوشمند را فاش کرد.

تصاویر رسمی پیکسل گوگل فاش شد (بروزرسانی: تصاویر بیشتر و مشخصات فنی اضافه شد)