تصویری منتسب به هواوی پی 10 منتشر شد
تصویری منتسب به هواوی پی 10 منتشر شد

پرچم‌دار آینده کمپانی  که پی 10 نام دارد، بار دیگر از ترکیب دوربین دوگانه در پشت خود استفاده خواهد کرد.

تصویری منتسب به هواوی پی 10 منتشر شد

اخبار بازیها