تقویم مسابقات جهانی استقامت سال 2017 اعلام شد
تقویم مسابقات جهانی استقامت سال 2017 اعلام شد

مسابقات جهانی استقامت دچار تغییرات و تحول و جابجایی‌هایی شده است. هدف از این کار ارائه‌ی یک تقویم ثابت برای این مسابقات است.

تقویم مسابقات جهانی استقامت سال 2017 اعلام شد