تماشا کنید: رانندگی از دید سیستم هدایت خودکار ماشین های تسلا چگونه است؟

تماشا کنید: رانندگی از دید سیستم هدایت خودکار ماشین های تسلا چگونه است؟

اگر پیگیر خبرهای دنیای خودرو باشید به احتمال زیاد با سیستم هدایت خودکار یا Autopilot ماشین های تسلا آشنا شده اید. این ویژگی که یکی از کلیدی ترین خصوصیت های خودروهای ساخته شده در این کمپانی به حساب می آید به صورت پیوسته در حال پیشرفت و توسعه بوده و تسلا قصد دارد در نهایت رانندگی با ماشین ها را به خود آنها سپرده و نقش راننده در هدایت ماشین را  حذف کند. تا به حال توضیحات زیادی درباره سیستم هدایت خودکار منتشر شده اما شاید بهترین راه برای درک چگونگی عملکرد آن، مشاهده ویدئویی از درون سیستم Autopilot باشد.

رانندگی از دید سیستم هدایت خودکار ماشین های تسلا 

تماشا کنید: رانندگی از دید سیستم هدایت خودکار ماشین های تسلا چگونه است؟