تماشا کنید: سیستم خودران تسلا رانندگان بی‌توجه را تنبیه می‌کند
تماشا کنید: سیستم خودران تسلا رانندگان بی‌توجه را تنبیه می‌کند

کمپانی برای اصلاح روش نگرش مشتریان به سیستم خودران اتومبیل­‌هایش راه جالبی را در پیش گرفته است.

تماشا کنید: سیستم خودران تسلا رانندگان بی‌توجه را تنبیه می‌کند