تماشا کنید: ویدیوی معرفی سرفیس استودیو مایکروسافت
تماشا کنید: ویدیوی معرفی سرفیس استودیو مایکروسافت

لحظاتی پیش با انتشار ویدیویی به معرفی کامپیوتر بدون کیس (All in One) جدید خود با نام پرداخته است.

تماشا کنید: ویدیوی معرفی سرفیس استودیو مایکروسافت