توقف فروش ویندوز 7 و ویندوز 8.1 به سازندگان کامپیوتر
توقف فروش ویندوز 7 و ویندوز 8.1 به سازندگان کامپیوتر

مایکروسافت تصمیم گرفته تا فروش ویندوز ۷ و ۸.۱ را به سازندگان کامپیوتر، متوقف کند.

توقف فروش ویندوز 7 و ویندوز 8.1 به سازندگان کامپیوتر