تکنولوژی جدید پاناسونیک انتقال داده از طریق لمس انسان را ممکن می‌کند
تکنولوژی جدید پاناسونیک انتقال داده از طریق لمس انسان را ممکن می‌کند

نوعی سیستم انتقال داده‌ را گسترش داده است که اطلاعات از طریق تماس و لمس انسان، منتقل می‌شود.

تکنولوژی جدید پاناسونیک انتقال داده از طریق لمس انسان را ممکن می‌کند