خروج فولکس واگن از مسابقات WRC در پایان فصل 2016
خروج فولکس واگن از مسابقات WRC در پایان فصل 2016

فولکس واگن با انتشار خبری، کناره گیری خود از را مسابقات WRC در پایان فصل ۲۰۱۶ اعلام کرد.

خروج فولکس واگن از مسابقات WRC در پایان فصل 2016