دوربین گوشی گوگل پیکسل لرزشگر اپتیکال تصویر ندارد
دوربین گوشی گوگل پیکسل لرزشگر اپتیکال تصویر ندارد

گ علی‌رغم کسب بالاترین امتیاز از ، از لرزشگیر اپتیکال تصویر بهره نمی‌برد.

دوربین گوشی گوگل پیکسل لرزشگر اپتیکال تصویر ندارد