ذخیره سازی ۴۰ درصد از رمزهای عبور سازمان‌ ها در فایل ورد
ذخیره سازی ۴۰ درصد از رمزهای عبور سازمان‌ ها در فایل ورد

در تحقیقاتی که از مسئولان IT شرکت‌ها به‌عمل آمده، مشخص‌شده ۴۰ درصد سازمان‌ها رمزهای عبور کاربران را در فایل‌های ورد ذخیره‌ می‌کنند.

ذخیره سازی ۴۰ درصد از رمزهای عبور سازمان‌ ها در فایل ورد