سوئد پرواز پهپادهای مجهز به دوربین را ممنوع کرد
سوئد پرواز پهپادهای مجهز به دوربین را ممنوع کرد

دادگاه عالی سوئد طی حکمی پرواز هرگونه پهپاد مجهز به دوربین را در آسمان این کشور ممنوع اعلام کرد.

سوئد پرواز پهپادهای مجهز به دوربین را ممنوع کرد