سوبارو از شاسی بلند مفهومی Viziv-7 رونمایی کرد
سوبارو از شاسی بلند مفهومی Viziv-7 رونمایی کرد

شرکت خودروسازی در جریان از شاسی‌بلند مفهومی خود موسوم به Viziv-7 رونمایی کرد.

سوبارو از شاسی بلند مفهومی Viziv-7 رونمایی کرد

دانلود ایمو برای گوشی