شناسایی حالتی جدید از آب
شناسایی حالتی جدید از آب

دانشمندان یک حالت دوم از آب مایع را در دمای بین ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد، شناسایی کرده‌اند.

شناسایی حالتی جدید از آب