علاقه‌ی بیشتر به خرید حضوری با وجود رشد تجارت الکترونیک
علاقه‌ی بیشتر به خرید حضوری با وجود رشد تجارت الکترونیک

بر اساس پژوهشی جدید، باوجود رشد روزافزون خرید اینترنتی، عموم مردم بیشتر ترجیح می‌دهند حضوری خرید خود را انجام دهند.

علاقه‌ی بیشتر به خرید حضوری با وجود رشد تجارت الکترونیک