فیسبوک برای اولین بار از مرز یک میلیارد کاربر موبایل گذشت
فیسبوک برای اولین بار از مرز یک میلیارد کاربر موبایل گذشت

در گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶، یک عدد از باقی اعداد بسیار شگفت‌انگیزتر است.

فیسبوک برای اولین بار از مرز یک میلیارد کاربر موبایل گذشت