لنوو گوشی مبتنی بر ویندوز 10 تولید نخواهد کرد
لنوو گوشی مبتنی بر ویندوز 10 تولید نخواهد کرد

لنوو اعلام کرده است قصد ندارد دیگر گوشی مبتنی بر تولید کند.

لنوو گوشی مبتنی بر ویندوز 10 تولید نخواهد کرد