مراکز تبادل داده به هفت عدد می‌رسد
مراکز تبادل داده به هفت عدد می‌رسد

مراکز تبادل داده ملی یا همان NiX‌ها در ایران به ۷ عدد می‌رسد و ۳ iXP جدید به زودی رونمایی خواهد شد.

مراکز تبادل داده به هفت عدد می‌رسد