مینی جان کوپر کلابمن 4WD به بازار می‌آید
مینی جان کوپر کلابمن 4WD به بازار می‌آید

خودروی مینی جان کوپر کلابمن جدید به سیستم چهارچرخ محرک مجهز خواهد شد.

مینی جان کوپر کلابمن 4WD به بازار می‌آید