نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای آنر 8 هواوی منتشر شد
نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای آنر 8 هواوی منتشر شد

نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای گوشی هواوی، در اختیار اعضای Beta Program شرکت آنر قرار گرفت.

نسخه‌ی بتای اندروید 7 نوقا برای آنر 8 هواوی منتشر شد