نقشه گوگل در اندروید محل قرارهای تقویم را نشان می‌دهد
نقشه گوگل در اندروید محل قرارهای تقویم را نشان می‌دهد

بروزرسانی جدیدی را برای Google Maps ارائه کرده که سازگاری دو سرویس نقشه و تقویم در اندروید افزایش پیدا می‌کند.

نقشه گوگل در اندروید محل قرارهای تقویم را نشان می‌دهد