هفته نامه ویدیویی ۲۸: از DLC داستانی Uncharted 4 تا تمجید کوجیما از سریال Westworld
هفته نامه ویدیویی ۲۸: از DLC داستانی Uncharted 4 تا تمجید کوجیما از سریال Westworld

هفته پیش نیز دنیای سرگرمی از اخبار مختلف پر بود. با زومجی و ۲۸ امین هفته‌نامه ویدیویی همراه باشید.

هفته نامه ویدیویی ۲۸: از DLC داستانی Uncharted 4 تا تمجید کوجیما از سریال Westworld