همکاری بی‌ام‌و، تویوتا و آلیانز با یک استارتاپ در زمینه‌ی فناوری خودران
همکاری بی‌ام‌و، تویوتا و آلیانز با یک استارتاپ در زمینه‌ی فناوری خودران

دو کمپانی خودروسازی بی‌ام‌و و تویوتا در کنار شرکت بیمه‌ی آلیانز تصمیم دارند تا فناوری ارائه شده توسط استارتاپ Nauto را تست نمایند.

همکاری بی‌ام‌و، تویوتا و آلیانز با یک استارتاپ در زمینه‌ی فناوری خودران