هوش مصنوعی گوگل در خدمت بهبود و گسترش ربات‌ ها
هوش مصنوعی گوگل در خدمت بهبود و گسترش ربات‌ ها

چندی است که ربات‌ها به عنوان رابطی میان کاربران و برنامه‌ی کاربردی استفاده می‌شوند. با اینکه در حال حاضر ربات‌های پیام‌رسان در برخی موارد کارایی مطلوبی دارند، اما واقعیت این است که راه زیادی را تا توسعه‌ی مطلوب آنها در پیش داریم. در گزارش پیش رو به بررسی و شرح عملکرد کمپانی گوگل به عنوان کمپانی پیشتاز در زمینه‌ی هوش مصنوعی و رابط‌های پرسش‌گر می‌پردازیم.

هوش مصنوعی گوگل در خدمت بهبود و گسترش ربات‌ ها