هیئت مدیره توییتر در مورد فروش این شبکه اجتماعی تصمیم می‌گیرند
هیئت مدیره توییتر در مورد فروش این شبکه اجتماعی تصمیم می‌گیرند

به نظر می‌رسد روزهای آرام تابستان برای به سر آمده، چراکه براساس شنیده‌ها طی جلسه‌ی ۱۸ شهریور هیئت مدیره‌ی این کمپانی، در مورد واگذاری و فروش توییتر نیز تصمیم‌گیری خواهد شد. با همراه باشید.

هیئت مدیره توییتر در مورد فروش این شبکه اجتماعی تصمیم می‌گیرند