واقعیت مجازی کمک می کند بر فراز گوگل ارث پرواز کنید
واقعیت مجازی کمک می کند بر فراز گوگل ارث پرواز کنید

نسخه‌ی واقعیت مجازی اپلیکیشن گوگل‌ارث را منتشر کرده و حالا کاربران می‌توانند بر فراز نقشه‌های این نرم‌افزار با استفاده از فناوری واقعیت‌مجازی، پرواز کنند.

واقعیت مجازی کمک می کند بر فراز گوگل ارث پرواز کنید

واتساپ جی بی