پارچه‌های کتان، راهی برای کاهش آلودگی هوا در کشور چین
پارچه‌های کتان، راهی برای کاهش آلودگی هوا در کشور چین

کشور چین به داشتن شهرهایی با آلوده‌ترین هوا در جهان مشهور است، اما مقامات یکی از شهرهای این کشور راهی برای تمیز‌تر به نظر رسیدن هوا پیدا کرده‌اند.

پارچه‌های کتان، راهی برای کاهش آلودگی هوا در کشور چین

دانلود shareit