پاول راسک، پدرخوانده‌ی موتوراسپرت‌های مدرن بی ام و در سن ۸۲ سالگی درگذشت
پاول راسک، پدرخوانده‌ی موتوراسپرت‌های مدرن بی ام و در سن ۸۲ سالگی درگذشت

پاول راسک، پدر فرمول یک و موتوراسپرت بی‌ام‌و در سن ۸۲ سالگی درگذشت. 

پاول راسک، پدرخوانده‌ی موتوراسپرت‌های مدرن بی ام و در سن ۸۲ سالگی درگذشت

دانلود رایگان اینستاگرام