گوشی‌ های چینی اطلاعات کاربران آمریکایی را جمع‌آوری می‌کنند
گوشی‌ های چینی اطلاعات کاربران آمریکایی را جمع‌آوری می‌کنند

چین از طریق گوشی‌های اندرویدی و برنامه‌های از پیش نصب‌شده اطلاعات کاربران را جمع‌آوری می‌کند.

گوشی‌ های چینی اطلاعات کاربران آمریکایی را جمع‌آوری می‌کنند

تلگرام نارنجی