۲۳ روز انتظار جلوی فروشگاه اپل برای خرید آیفون 7 پلاس
۲۳ روز انتظار جلوی فروشگاه اپل برای خرید آیفون 7 پلاس

مردی برای خرید آیفون 7 پلاس 23 روز جلوی فروشگاه اپل واقع در خیابان پنجم نیویورک چادر زد.

۲۳ روز انتظار جلوی فروشگاه اپل برای خرید آیفون 7 پلاس