GFX 50S، اولین دوربین مدیوم فرمت فوجی فیلم رونمایی شد
GFX 50S، اولین دوربین مدیوم فرمت فوجی فیلم رونمایی شد

در نمایشگاه فتوکینا با معرفی دوربین GFX 50s وارد رقابت در بازار دوربین‌های بالارده‌ی مِدیوم فرمت شد.

GFX 50S، اولین دوربین مدیوم فرمت فوجی فیلم رونمایی شد