Insomniac: این نسخه از Spider-Man کاملا متفاوت و منحصر به فرد است

Spider-Man عنوانی بود که در کنفرانس امسال سونی در E3 معرفی شد و طوفانی با خود به همراه آورد و تقریبا همگی را غافلگیر کرد. کارکنان شرکت Insomniac نیز سعی می کنند که هر روز از طریق شبکه توییتر، دوست داران و طرفداران را از اخبار و اطلاعات جدید مطلع کنند. ابتدا درباره جهان و داستان بازی می گویند که کاملا مستقل و جدا از سری های پیشین است و دلیل آن هم، اقتباس نسخه های پیشین از روی فیلم های آن بود که با موفقیت چندانی رو به رو نشده بود و این حرکت کاملا معقول به نظر می رسد.

“این بازی دنیای خود را دارد و با دنیای فیلم آن ارتباطی ندارد و در این بازی پیتر پارکر باتجربه تری را خواهد دید”

سازندگان بازی همچنین اعلام کردند که یک سال است که درحال کار بر روی این عنوان هستند:

“ما تا به امروز، تقریبا یک سال است که بر روی این عنوان کار کرده ایم”

درباره انتشار نسخه ی دمو از آنها سوال شد و چنین پاسخ دادند:

“خیر! :)”

از کمپانی Insomniac صحبت کردیم و حتما عنوان Song Of the Deep را به یاد دارید که هنوز در دست ساخت است و در حال کار بر روی آن هستند و این عنوان به نظر می رسید که بسیار مناسب برای کنسول های دستی مانند PSVita باشد اما به تازگی خبردار شدیم که برای Psvita منتشر نخواهد شد و آنها علاقه ای به کار بر روی عناوین ویتا ندارند:

“خیر، آن بازی برای ویتا منتشر نخواهد شد”

“ما تا به حال عنوانی برای ویتا نساخته ایم و متاسفانه برنامه ای هم برای آن نداریم”

Insomniac: این نسخه از Spider-Man کاملا متفاوت و منحصر به فرد است

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Insomniac: این نسخه از Spider-Man کاملا متفاوت و منحصر به فرد است

Spider-Man عنوانی بود که در کنفرانس امسال سونی در E3 معرفی شد و طوفانی با خود به همراه آورد و تقریبا همگی را غافلگیر کرد. کارکنان شرکت Insomniac نیز سعی می کنند که هر روز از طریق شبکه توییتر، دوست داران و طرفداران را از اخبار و اطلاعات جدید مطلع کنند. ابتدا درباره جهان و داستان بازی می گویند که کاملا مستقل و جدا از سری های پیشین است و دلیل آن هم، اقتباس نسخه های پیشین از روی فیلم های آن بود که با موفقیت چندانی رو به رو نشده بود و این حرکت کاملا معقول به نظر می رسد.

“این بازی دنیای خود را دارد و با دنیای فیلم آن ارتباطی ندارد و در این بازی پیتر پارکر باتجربه تری را خواهد دید”

سازندگان بازی همچنین اعلام کردند که یک سال است که درحال کار بر روی این عنوان هستند:

“ما تا به امروز، تقریبا یک سال است که بر روی این عنوان کار کرده ایم”

درباره انتشار نسخه ی دمو از آنها سوال شد و چنین پاسخ دادند:

“خیر! :)”

از کمپانی Insomniac صحبت کردیم و حتما عنوان Song Of the Deep را به یاد دارید که هنوز در دست ساخت است و در حال کار بر روی آن هستند و این عنوان به نظر می رسید که بسیار مناسب برای کنسول های دستی مانند PSVita باشد اما به تازگی خبردار شدیم که برای Psvita منتشر نخواهد شد و آنها علاقه ای به کار بر روی عناوین ویتا ندارند:

“خیر، آن بازی برای ویتا منتشر نخواهد شد”

“ما تا به حال عنوانی برای ویتا نساخته ایم و متاسفانه برنامه ای هم برای آن نداریم”

Insomniac: این نسخه از Spider-Man کاملا متفاوت و منحصر به فرد است

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Insomniac: این نسخه از Spider-Man کاملا متفاوت و منحصر به فرد است