ادغام همراه اول و مخابرات در راستای اجرای طرح یکپارچه سازی

ادغام مخابرات و همراه اول

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد پس از پنج سال زحمت مدیران و مشاوران شاهد رقم خوردن برگ دیگری از تحولات عرصه آی تی بودیم که این اتفاق با تصویب آرای سهامداران عملی شد. با استفاده از دانش و تجربه متخصصان و مشاورین داخلی  شرکت‌های همراه اول و مخابرات با هم ادغام شدند که این یکپارچگی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ادغام همراه اول و مخابرات در راستای اجرای طرح یکپارچه سازی

(image)

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد پس از پنج سال زحمت مدیران و مشاوران شاهد رقم خوردن برگ دیگری از تحولات عرصه آی تی بودیم که این اتفاق با تصویب آرای سهامداران عملی شد. با استفاده از دانش و تجربه متخصصان و مشاورین داخلی  شرکت‌های همراه اول و مخابرات با هم ادغام شدند که این یکپارچگی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ادغام همراه اول و مخابرات در راستای اجرای طرح یکپارچه سازی

مدلینگ