Peugeot

همانطور که اطلاع دارید ، رئیس جمهور کشورمان آقای دکتر روحانی و هیات همراهشان هم اکنون در فرانسه حضور داشته و در حال مذاکره و عقد قرارداد های مختلف خصوصا توافقات تجاری در این کشور می باشند.همزمان با این سفر ، قرارداد از سرگیری همکاریهای گروه صنعتی ایران خودرو و پژو که پس از مذاکراتی …

استخدام

ماشین های جدید